Thực hiện Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam (THQG) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2003, Ban Thư ký Chương trình THQG - Cục Xúc tiến thương mại đang chuẩn bị các công tác xem xét lựa chọn các doanh nghiệp Việt Nam có đủ điều kiện để được công nhận Thương hiệu Quốc gia Việt Nam.

Qua 5 kỳ tổ chức Lễ công bố các doanh nghiệp THQG (02 năm/lần) lần đầu năm 2008, Chương trình THQG đã lựa chọn và công nhận các doanh nghiệp THQG đại diện cho các doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam. Năm 2016, có 88 doanh nghiệp đã được Chính phủ công nhận đạt Thương hiệu Quốc gia thuộc 16 lĩnh vực ngành hàng.

Đến nay, Chương trình THQG đã nhận được sự quan tâm và tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp. Lễ Công bố các doanh nghiệp có sản phẩm đạt THQG lần thứ lần thứ 6 dự kiến sẽ được tổ chức vào quý IV năm 2018.

Đường link (https://www.vietrade.gov.vn/tin-tuc/moi-dang-ky-tham-gia-chuong-trinh-thqg-nam-2018-1). Doanh nghiệp quan tâm hoàn thiện hồ sơ đăng ký theo mẫu, lập thành 03 bộ và gửi về Ban Thư ký Chương trình theo địa chỉ sau:

Ban Thư ký Chương trình Thương hiệu Quốc gia

Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương

20 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: 84 24.39347628 (số máy lẻ: 80, 82, 86, 48); Fax: 84 24.39344260

Email: ttth@vietrade.gov.vn

Thời hạn tiếp nhận: đến hết ngày 15/5/2018./.

Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam là chương trình thương hiệu duy nhất của Chính phủ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2003, giao Bộ Công Thương là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm phối hợp với các Bộ, Ngành triển khai. Chương trình nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển thương hiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam, nâng cao vị thế và giá trị gia tăng trong từng ngành hàng, lĩnh vực của nền kinh tế khi chúng ta ngày càng tích cực hội nhập quốc tế, tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị và mạng sản xuất toàn cầu.